Pierwsza Spowiedź Święta

Pierwsza Komunia Święta

Bierzmowanie

ogłoszenia duszpasterskie

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 14 PAŹDZIERNIKA 2018 A. D.

 

1.Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych dla dorosłych i młodzieży codziennie  po Eucharystii o godz.18.00. Zaś dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.

2.Biuro parafialne będzie czynne codziennie w dni powszednie po drugiej Eucharystii wieczornej. Zaś w sobotę po Eucharystii porannej.

3.Dzisiaj przeżywamy XVIII Dzień Papieski, którego tegoroczne hasło brzmi: PROMIENIOWANIE OJCOSTWA. Z tej racji będą miały miejsce następujące rzeczy:

- Montaż Słowno-Muzyczny o Świętym Janie Pawle II, na który zaprasza Parafialna Oaza Młodzieżowa, wraz z młodzieżą GOK w Budzyniu, który będzie miał miejsce po Eucharystii o godz.11.00 w Kościele

- po zakończeniu każdej Eucharystii w Kościele, będą zbierane ofiary do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia dla stypendystów

4.Dzisiaj będzie miało miejsce tradycyjne błogosławieństwo zwierząt domowych i gospodarskich, z racji liturgicznego wspomnienia Świętego Franciszka z Asyżu, w połączeniu z Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz.15.00, przy figurze Świętego Patrona na Osiedlu Piaski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5.W tym tygodniu swoje spotkania duszpasterskie będą miały następujące grupy:

- Krąg Biblijny, w środę o godz.19.30 w salce katechetycznej

- Oaza Młodzieżowa, w czwartek o godz.19.30 w salce katechetycznej

- Kandydaci na ministrantów i ministranci, w piątek o godz.16.15 w Kościele

- Kandydaci na lektorów, lektorzy i ceremoniarze, w piątek o godz.19.30 w salce katechetycznej

6.W tym tygodniu swoje katechezy parafialne będzie miała młodzież bierzmowana z klas VII  szkoły podstawowej, według ustalonego porządku:

- w poniedziałek o godz.15.45., Grupa I w salce katechetycznej

- we wtorek o godz.15.45., Grupa II w salce katechetycznej

- w środę o godz.15.45., Grupa III w salce katechetycznej

Przypominamy kandydatom, że obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa!!!

7.Wspólnota Parafialna pw. Świętego Floriana w Chodzieży w najbliższym tygodniu zaprasza do udziału w następujących rzeczach:

- Dzień Dziecka Utraconego, w poniedziałek o godz.18.00, najpierw Różaniec Święty, zaś po nim Msza Święta będące pocieszeniem i ukojeniem dla rodziców po stracie potomstwa

- Dzień Patrona Służby Zdrowia – Świętego Łukasza Ewangelisty, w środę o godz.18.00, najpierw Różaniec Święty, zaś po nim Msza Święta w intencji Służby Zdrowia i jej pracowników, po wszystkim agapa w Domu Parafialnym. Więcej informacji w gablocie przy Kościele.

8.Informujemy o możliwości uczestniczenia w  rekolekcjach pt. Uzdrowienie po aborcji. Więcej informacji w gablocie przy Kościele.

9.W najbliższym czasie nastąpi wymiana wszystkich okien i żaluzji w Kościele Parafialnym pw. Świętej Barbary, Dziewicy i Męczennicy. Koszt tej inwestycji wyniesie około 150 tys. złotych. Podjęcie tych prac jest możliwe, dzięki wsparciu finansowemu Rady Gminy Budzyń na czele z Panem Wójtem Marcinem Sokołowskim w połowie potrzebnej kwoty. Dziękujemy więc naszemu Samorządowi, że  w ramach środków przeznaczonych na konserwację obiektów zabytkowych, znalazła się również nasza Świątynia. Dziękujemy także Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie, za udzielenie znacznej pomocy finansowej w realizacji tego dzieła. Reszta kosztów zostanie pokryta z naszych środków parafialnych.

10.Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, zostały w ostatnim czasie wymienione trzy Mogiły Powstańcze przy Kościele Parafialnym. Wspomniane prace zostały sfinansowane z Budżetu Państwa za pośrednictwem Urzędu Gminy Budzyń. Dziękujemy również za oczyszczenie sąsiednich nagrobków historycznych.

11.Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.

12.W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich zmarłych wołając: Dobry Jezu…