Menu witryny

Informacje

Historia parafii

Kościół parafialny pod wezwaniem świętej Barbary.
Kościół poewangelicki pw. św. Andrzeja Boboli.
Kościół filialny: pw. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Budzyńskim.

Początki parafii w Budzyniu sięgają XII wieku. Na miejscu obecnego kościoła stał kiedyś kościółek drewniany. Budowę obecnego murowanego kościoła zaczęto w 1842r. i ukończono w 1849. W 1853 r. otoczono świątynię murem z kamienia i cegły. Na terenie przykościelnym znajdują się stare mogiły, w których spoczywają proboszczowie i powstańcy wielkopolscy.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY: Kościół parafialny zbudowany w stylu neogotyckim, wnętrze w stylu barokowym zdobi ołtarz główny częściowo z XVII w. (pierwotnie ołtarz był w kolorze czarnym ze srebrnymi rzeźbionymi ozdobami tak jak ołtarz w kaplicy jasnogórskiej). W ołtarzu mieści się obraz Trójcy Świętej z przełomu XVII - XVIII wieku tak zwanej szkoły wielkopolskiej. W górnej części ołtarza umieszczony obraz św. Barbary, patronki parafii, który podobnie jak pozostałe obrazy z ołtarzy bocznych pochodzi z XIX w.

DUCH PATRIOTYCZNY PARAFII. W parafii zawsze był żywy duch religijny i patriotyczny. Wyrazem tego był strajk szkolny w Budzyniu w latach 1906 - 1907. Rodzice z dziećmi walczyli przeciwko germanizacji w szkole, przeciw zmuszaniu ich do modlitwy w języku okupanta. W sposób szczególny postawę wiary i odpowiedzialności za Polskę umacniali proboszczowie:

 • Ks. Michał Klimecki - założyciel organizacji Straży Grobu Pańskiego w 1880 r. - tzw. Turków. Było to działające w okresie zaboru pruskiego stowarzyszenie młodzieży męskiej, wychowujące w duchu katolicko - patriotycznym. Strażnicy do dziś pełnią służbę przy Grobie Pańskim.


 • Ks. Kazimierz Stachowiak - powstaniec wielkopolski, zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau.


 • Ks. Stanisław Łakota - zamordowany na początku II wojny światowej w Górach Morzewskich, koło Chodzieży, wraz z kierownikiem szkoły Władysławem Kają, policjantem Stanisławem Banachem i budzyńskim rolnikiem Stefanem Nowakiem. Postać księdza uwiecznia tablica pamiątkowa na frontowej ścianie kościoła parafialnego.

Na terenie parafii działa Bractwo Piwowarów, wywodzące się z dawnego cechu rzemieślniczego. Początki sięgają roku 1670. W 1721 r. król August II nadał braciom piwowarom statut. Bractwo od początku związane ze służbą w kościele, do dziś jego członkowie pełnią służbę przy ołtarzu ze świecami w dłoniach. Będąc kontynuatorami tradycji religijnej i przywiązania do Ojczyzny oraz regionu, bracia skupieni wokół sztandaru czynnie uczestniczą w świątecznej liturgii. Szczególne zasługi w powojennej działalności Bractwa Piwowarów odegrał śp. Roman Ajchsztet – wielki znawca historii parafii i Budzynia.

Budzyń jest ziemią kapłańską, z której wyrosło piętnastu kapłanów:

 • Ks. Leon Kierstein (ur. 1894 – zm. 1959) pracował w Stanach Zjednoczonych


 • Ks. kanonik Jan Ksycki późniejszy wieloletni proboszcz i dziekan chodzieski, budowniczy nowej parafii Nawiedzenia NMP w Chodzieży (wyświęcony 1948r., zm.1990r.),


 • Ks. prof. hab. prał. Jan Kanty Pytel – dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wybitny teolog biblista, cenzor ksiąg religijnych, tłumacz i współtwórca „Biblii Poznańskiej” (święcenia kapłańskie 1954r.)


 • Ks. kanonik Edmund Kwissa wieloletni proboszcz parafii w Margoninie (święcony 1955r., zm.2000r.),


 • Ks. Stanisław Stopa (wyśw. 1957r., zm.)


 • Ks. kanonik, dr prawa kanonicznego Stanisław Hedeszyński, sędzia Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu, specjalista od prawa małżeńskiego,(święcenia 1959)


 • Ks. Jan Wojczyński z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, pracujący w Anglii, działacz polonijny i harcerski, (święcenia 1962 r.)


 • Ks. kanonik mgr Edmund Ławniczak, proboszcz parafii św. Wita w Rogoźnie (święcenia 1965 r., zm. 2005r.)


 • Ojciec dr hab. Eustachy Rakoczy Paulin z Jasnej Góry, (święcony 1970r.)


 • Ks. prał. Stanisław Szymański (święcony 1974)


 • Ks. proboszcz Henryk Łoziński (1986r.)


 • Ks. proboszcz Krystian Sobczak (1991)


 • Ks. proboszcz Paweł Kryszkiewicz pracujący w Stanach Zjednoczonych (święcenia 1994)


 • Ks. Tomasz Kościelny, salezjanin, wychowawca młodzieży, dyrektor ośrodka wychowawczego, harcmistrz. (święcony 1996)


 • Ks. Hubert Winiewski (2009)


W czasie powojennym proboszczami w Budzyniu byli:

 • Ks. Eustachy Czesław Struk (1945 - 1985) - dzięki staraniom którego do parafii katolickiej przyłączono poewangelicki kościół z 1881 r. w centrum, w którym obecnie jest sprawowana liturgia niedzielno - świąteczna. Kościół dedykowany jest św. Andrzejowi Boboli - patronowi Polski, którego relikwie posiadamy.


 • Ks. Henryk Godek (1985 - 2000) - inicjator założenia zegara na wieży kościoła św. Andrzeja Boboli.


 • Ks. Czesław Liczbański (2000 - 2001) – wymienił dach na kościele św. Andrzeja Boboli


 • Ks. Przemysław Prętki (2002-2014) -


OKRĘGLIK BĘDĄCY SZCZEGÓLNYM MIEJSCEM DLA BUDZYNIAKÓW: Okręglik jest to pagórek przy wyjeździe z Budzynia w stronę Chodzieży. Około 1910 r. w okresie wzmożonej germanizacji postawiono na okręgliku Figurę Matki Bożej, uciekając się pod jej opiekę. U stóp Maryi 7 II 1919 r. powstańcy zdobyli niemiecki wóz pancerny, powodując wycofania się wroga. Po wtargnięciu wojsk hitlerowskich figura została zniszczona. w 1982 r. ponownie stanęła na Okręgliku figura Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski. 8 XII 2001 r. papież Jan Paweł II podarował parafii różaniec i błogosławieństwo apostolskie, nazywając to miejsce Parafialnym Sanktuarium Maryjnym. Każdego roku parokrotnie parafianie zbierają się przy figurze Matki Bożej na modlitwie, szczególnie w maju i w święta maryjne.

Data / Czas

Myśl dnia

Mała galeria

Liczba odwiedzin:

Pozostało...

Wszelkie prawa zastrzeżone 2012©
Parafia p.w. Świętej Barbary w Budzyniu
Designed by B@rneY