BIEŻĄCE PRACE KONSERWATORSKO-REMONTOWE

W 2022 r. w kościele pw. św. Barbary w Budzyniu realizowana jest konserwacja i restauracja barokowej nastawy ołtarza głównego. Zadanie ma na celu wykonanie pełnej konserwacji i restauracji obiektu wpisanego do rejestru zabytków wraz z rzeźbami oraz obrazami. Wszystkie zabiegi wykonywane będą według programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu delegatura w Pile. Ich celem jest przede wszystkim jak największe poszanowanie oryginalnej substancji zabytkowej, zahamowanie postępujących procesów degradacji obiektu, utrwalenie pierwotnej materii oraz odtworzenie, jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego odbioru estetycznego barokowego ołtarza.