Pierwsza Spowiedź Święta

Pierwsza Komunia Święta

Bierzmowanie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

II NIEDZIELA ADWENTU 9 GRUDNIA 2018 A. D.

 

1.Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie – po każdej Eucharystii, będzie można złożyć ofiary do puszek na ten cel przy wyjściu z Kościoła.

2.Zapraszamy do udziału w Roratach: dorosłych i młodzież w poniedziałki i piątki o godz.6.30, zaś dzieci, we wtorki, środy i czwartki o godz.18.00. Natomiast Roraty w Sokołowie Budzyńskim, w tym tygodniu będą miały miejsce we wtorek o godz.17.00. Prosimy dzieci o wypisywanie serduszek z dobrymi uczynkami. Będą także losowane figurki Matki Boskiej, wraz z zeszytami do wpisu.

3.Opłatki i świece na Stół Wigilijny (małe za 7 zł, duże za 13 zł), rozprowadza przed Kościołem Parafialny Zespół Caritas. W Sokołowie Budzyńskim opłatki i świece będą rozprowadzane w III Niedzielę Adwentu 16 grudnia.

4.Całodzienna Spowiedź Adwentowa w naszej Parafii będzie miała miejsce we wtorek, według następującego porządku godzinowego: 10.15 – 11.30, 14.30 – 15.15, 16.00 – 17.00 oraz 19.30 – 20.15. W Sokołowie Budzyńskim Spowiedź Święta w godz. 16.15 – 17.00. Zachęcamy do skorzystania z tej okazji do Spowiedzi Świętej i obecności zaproszonych kapłanów. Tak zaplanujmy czas, aby każdy znalazł odpowiednią dla siebie godzinę. W kolejne dni będziemy posługiwać w innych parafiach naszego dekanatu, dlatego możliwość Spowiedzi Świętej w naszej Parafii przed świętami będzie utrudniona.

5.Zapraszamy wszystkich dorosłych na adwentową katechezę, której temat będzie brzmiał: ŹRÓDŁA BIBLIJNE I LITURGICZNE ADWENTU. Będzie ona miała miejsce w środę o godz.19.30 w salce katechetycznej.

6.Zapraszamy wszystkich rodziców, młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z klas VII i VIII podstawowych,  a także III gimnazjalnych na Wspólny Wieczór Adwentowy, który będzie miał miejsce w piątek o godz.19.15. Najpierw zgodnie z planem Eucharystia i katecheza prowadzona przez Małżeństwo Rejonowe Domowego Kościoła AG w Kościele na Rynku, zaś potem spotkanie przy wspólnym stole w salce katechetycznej. (Przypominamy, że zostały wysłane listowne zaproszenia od kapłanów na ten wieczór!!!)

7.W imieniu Wójta Gminy Budzyń oraz naszych Organizacji Samorządowych zapraszamy do udziału w Spotkaniu Bożonarodzeniowym, które będzie miało miejsce w przyszłą Niedzielę 16 grudnia o godz.15.00 na Budzyńskim Rynku.

8.PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS, będzie rozprowadzał dary żywnościowe dla potrzebujących we wtorek 18 grudnia. Szczegóły podamy w przyszłym tygodniu.

9.Biuro parafialne, będzie czynne w dni powszednie codziennie po drugiej Eucharystii wieczornej. Zaś  w sobotę po Eucharystii porannej.

10.Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.

11.W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich zmarłych wołając: Dobry Jezu…